W ciągu ostatnich kilku tygodni niektórzy użytkownicy natknęli się na znany kod błędu podczas nabywania serwletu jako startowego pliku PDF. Ten problem występuje z powodu wielu czynników. Omówmy niektóre z całej grupy poniżej.

Spraw, aby Twój komputer działał jak nowy w kilka minut!

 • 1. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Restoro
 • 2. Otwórz oprogramowanie i kliknij „Przywróć komputer”
 • 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć proces przywracania
 • Popraw szybkość i wydajność swojego komputera już dziś, pobierając to oprogramowanie - rozwiąże ono problemy z komputerem.

  Dlaczego muszę wypełniać CAPTCHA?

  servlet pobierz plik pdf

  Wypełnienie CAPTCHA dowodzi, że jesteś człowiekiem, a dodatkowo daje tymczasowy dostęp do rzeczywistych zasobów sieciowych.

  Czemu mogę zapobiec w przyszłości?

  Jeśli masz ciche połączenie, na przykład w domu, możesz uruchomić skanowanie antywirusowe swojego urządzenia, aby upewnić się, że nie jest zainfekowane złośliwym oprogramowaniem.

  serwlet pobierz plik pdf

  Jeśli jesteś w organizacji lub w sieci współdzielonej, osoba może poprosić menedżera całej sieci o wykonanie pełnego sprawdzenia sieci pod kątem źle skonfigurowanych lub zainfekowanych urządzeń.

  Innym narzędziem zapobiegającym przyszłemu posiadaniu określonej strony jest skorzystanie z przepustki prywatności. Twoja witryna może wymagać pobrania wersji 2.0, aby naprawić obecną poprawkę ze sklepu z dodatkami do przeglądarki Firefox.

  | Konto może pobrać plik przechodząc do miejsc hiperłączy na temat adresu URL servl ta. Powinno to być przydatne do zaimplementowania funkcji pobierania plików we wszystkich aplikacjach internetowych przy użyciu serwletu Java. Typowe kroki są następujące:

  • Odczytaj plik z Internetu bezsprzecznie przy użyciu klasy FileInputStream.
  • Znajdź metodę MIME skojarzoną z plikiem:
     • Pobierz ServletContext za pomocą metody płytki – getServletContext () formularz Servlet.
     • Wywołanie Używasz tej metody do getMimeType (plik tekstowy) w ServletContext grupy typów obiektów w celu uzyskania typu MIME, który ma wpływ na plik.
  • Ustaw następujące parametry dla rzeczywistego obiektu HttpResponse:
    < li> < ul>

    • Ustaw typ wiadomości dla przeciąganego typu MIME za pomocą metody setContentType (String). To informuje przeglądarkę, jaki rodzaj odpowiedzi jest skojarzony, a także on.
    • Ustaw długość wideo odpowiedzi w jedynkach, ćwicząc główną metodę wywołania setContentLength (int).
 • Pobierz dane wyjściowe zobaczyć obiektu z wyniku.
 • Odczytaj tablice bajtów w FileInputStream, a następnie zapisz je w OutputStream. Bajty nie są dostępne do pracy z wyświetlaczem aż do nowej próby (koniec pliku).
 • Zamknij każdy z tych określonych FileInputStream i OutputStream.
  • PrzypiszTe wpisy MIME są deklarowane przez każdy kontener serwletów naszej firmy. Na przykład Tomcat zgłasza mapowanie MIME w sekcji Standardowe mapowanie typów MIME w tym pliku faktów:
  • Metoda getMimeType () zwraca zero, jeśli prawda jest taka, że ​​nie ma mapowania MIME dla aktualnie określonych danych. W takim przypadku teraz zalecamy ustawienie strefy MIME na typ binarny:
   w instancji, która (mimeType ==mimeType null) implikuje „strumień aplikacji / bajtów”; 
  • Domyślnie przeglądarka przetwarza rodzaj odpowiedzi na podstawie typu posta znalezionego w nagłówkach HTTP. Na przykład ten typ renderowania wskazuje obraz, jeśli odpowiedzią jest obraz jako plik, całkiem możliwe, że ponownie otwiera czytnik PDF, jeśli jakakolwiek odpowiedź jest zwykle stanem PDF, czyli plikiem. Jeśli ta przeglądarka będzie nadal pobierać katalog, możemy dodać nagłówek do odpowiedzi:
   response.setHeader ("Dyspozycja zawartości", "załącznik; nazwa pliku = " MójPlik.mp4 ""); 
   pakiet net.codejava;importuj plik java.io;import java.io.FileInputStream;import java.io.IOException;import java.io.OutputStream;import javax.servlet.ServletContext;import javax.servlet.ServletException;importowanie javax.servlet.http.HttpServlet;importowanie javax.servlet.http.HttpServletRequest;importowanie javax.servlet.http.HttpServletResponse;Klasa publiczna DownloadFileServlet HttpServlet samouczekvoid doGet protected (żądanie HttpServletRequest,HttpServletResponse) Bufory ServletException, IOException// odczytaj ścieżkę implikacji na ścieżce bezwzględnejMiejsce filePath pasuje do „E: /Test/Download/MYPIC.JPG”;Pobieranie plikuFile New jest równe File (ścieżka do pliku);FileInputStream inStream New = FileInputStream (downloadFile);// jeśli spodziewasz się użyć programu względnego w kontekstowym katalogu głównym:Linia relativePath implikuje getServletContext (). GetRealPath ("");System.out.println ("relativePath =" + relativePath);// pobierz ServletContextServletContext = sformułowanie getServletContext ();// pobierz wydajność MIME plikuCiąg mimeType jest prawdopodobnie równy context.getMimeType (filePath);if (mimeType == null)// Binarny rekord MIME, jeśli motyw niekoniecznie został znalezionymimeType oznacza "strumień aplikacji / bajtów";System.out.println ("Typ MIME: odległość w calach + typ mime);// OdpowiedźZmodyfikowany response.setContentType (mimeType);response.setContentLength ((int) downloadFile.length ());// pobieranie telefonuString.headerKey = "Układ treści";String.headerValue = String.format ("załącznik; nazwa pliku = "% s "", downloadFile.getName ());response.setHeader (headerKey, headerValue);// pobierz zazwyczaj strumień odpowiedzi produktuOutputStream outStream równa się response.getOutputStream ();bufor bajtów [] jest równy nowemu bajcie [4096];int bytesRead oznacza -1;while ((bytesRead oznacza inStream.read (buffer))! równa się -1)outStream.write (bufor, trzy, odczytane bajty);inStream.zamknij ();outStream.zamknij ();

  UstawieniaSprawdź mapowanie adresów URL z powodu tego krytycznego serwletu w pliku wdrażania deskryptora domeny dla web.xml prawie w następujący sposób:

   Jest to najprostszy sposób, w jaki aplet wysyła zapis danych do klienta DownloadFileServlet DownloadFileServlet net.codejava.DownloadFileServlet DownloadFileServlet / DownloadFileServlet  
   @WebServlet ("/ DownloadFileServlet")public class DownloadFileServlet przechodzi kod HttpServlet// Twój serwlet...

  Spraw, aby Twój komputer działał jak nowy w kilka minut!

  Jeśli szukasz sposobu na przyspieszenie komputera, nie szukaj dalej. Restoro to kompleksowe rozwiązanie, które naprawi typowe błędy systemu Windows, ochroni Cię przed utratą plików i złośliwym oprogramowaniem, zoptymalizuje komputer pod kątem maksymalnej wydajności i nie tylko. Jest nawet dostarczany z bezpłatnym skanem, dzięki czemu przed zakupem możesz zobaczyć, jakie problemy może pomóc rozwiązać! Kliknij, aby pobrać już teraz, aby rozpocząć:


  Możemy wywołać serwlet wokół jednego z następujących formularzy URL online:

  Najlepiej, gdy przeglądarka natychmiast poprosi użytkownika o pobranie rejestru, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

  • Przykład ładowania każdego pliku Java Servlet z systemu
  • Użyj HttpURLConnection do buforowania wygenerowanego pliku z adresu URL HTTP.
  • Samouczek i przykładowe pobieranie plików FTP Java
  • Przesuń, aby pobrać pliki aplikacji uruchomione przez serwer HTTP za pomocą paska rozwoju
  • Przesuń, aby kupić pliki aplikacji z FTP server go dalej bar
  • Przykładowa aplikacja do pobierania plików Spring MVC
  • Przykładowa aplikacja do pobierania plików Struts

  Inne instrukcje dotyczące serwletów Java: